تبلیغات در مترو

تبلیغات در بدنه پله برقی های مترو

پله برقی مترو مکان بسیار مناسبی برای نصب آثار خلاقانه و تبلیغات در مترو به شمار می آید . همچنین مسافرینی که بر روی سکوی پائین می ایستند با دقت خاصی به پله های در حال حرکت نگاه می کنند.
پله برقی در مترو به دلیل سهولت استفاده آن نسبت به پله های معمولی توسط اکثر افراد مورد استفاده قرار می گیرد. به همین جهت تبلیغات بر روی پله برقی حتی در دورترین فاصله از پله برقی هم می تواند گزینه بسیار خوبی باشد . بنابراین اگر اجرای تبلیغات بر روی پله برقی با مهارت خاصی صورت گیرد توجه مخاطبان با تمرکز و دقت بالائی بر روی آن معطوف می گردد.