تبلیغات در مترو

تابلوهای آیینه ای مترو

تابلوهای آیینه ای مترو ، جزو مدرن ترین رسانه های تبلیغات در مترو محسوب می شود. طراحی این تابلوها بگونه ای است که وقتی که شخصی جلوی آن قرار می گیرد به طور هوشمند محتوای تبلیغاتی را نمایش می دهد.