تبلیغات در مترو

تابلوهای تبلیغاتی روی سکو مترو

به طور کلی مهم ترین شاخص ارزیابی تبلیغات در مترو در وهله اول، تعداد مشاهده و در وهله ی بعدی زمان توقف بیننده در نزدیکی رسانه ها است. هرچه زمان توقف مقابل رسانه های تبلیغات در مترو بیشتر باشد، تعداد مشاهده ها نیز بیشتر می شود. این عامل باعث می شود ماندگاری تبلیغات در ذهن مسافران بیشتر شود. البته ماندگاری تبلیغات، به عوامل متعددی همچون گیرایی تبلیغات، ویژگی های بصری و درجه کارایی تبلیغات وابسته است اما زمان توقف می تواند به عنوان یک عامل با ضریب تاثیر بالا در ماندگاری عمل کند.

مسافران پس از ورود به مترو از تمامی گذرگاه ها عبور کرده و به طور متوسط 5 الی 10 دقیقه در سکوهای مترو منتظر رسیدن قطار می مانند. این زمان بهترین فرصت برای دیدن تبلیغات در مترو است. همانطور که در بالا اشاره شد اگر یک تبلیغ بتواند از گیرایی بالا برخوردار باشد، در مدت زمان انتظار روی سکو می تواند مخاطب را سریع تر درگیر  خود کرده و آن را در ذهن وی ماندگار کند.

تابلوهای روی سکو مترو علاوه بر مزیت زمان توقف، از ابعاد بزرگتری نسبت به سایر رسانه های مترو برخوردارند و امکان دیده شدن بالایی توسط مسافران را دارند.