تبلیغات در مترو

تبلیغات در تابلوهای بک لایت مترو

تبلیغات در تابلوهای بک لایت یکی از جذاب ترین رسانه های تبلیغات در مترو محسوب می شود . این تابلوها در کنار پله های برقی مترو نصب می شوند . ایستگاه های مترو به دلیل اینکه درچند متری عمق زمین قرار دارند، مسافران برای دسترسی به قطار و سوار شدن به آن ، از این پله ها استفاده می کنند.

زمان توقف در پله های برقی مترو به طور معمول 10 الی 20  ثانیه است. بنابراین، این زمان برای مشاهده یک الی دو تبلیغ در مترو با جملات کوتاه و اگاهی بخش مناسب و کافی است. تابلوهای بک لایت با داشتن سیستم نورپردازی می توانند جزئیات بصری تبلیغات در مترو را بیش از پیش نمایان کنند. البته تابلوهای بک لایت علاوه بر پله های برقی مترو در سایر قسمت ها نیز وجود دارند اما فراوانی آن ها در نزدیکی پله های برقی بیشتر است .