استراتژي ها ، اهداف و تاكتيك­ها در تبليغات دنياي بزرگ تبليغات مشحون از ابهامات، سوالات، پيچيدگي­ها و بعضا” مفاهيمي است كه گاهي اوقات به علت وارداتي بودن، گاهي به علت كمبود اطلاعات ودانش تبليغات نزد دست­اندركاران و ظاهرا” حرفه­اي­هايي كه تازه به اين وادي پاي نهاده اند و بلاخره زماني هم متاسفانه به علت عدم […]