تبلیغات در مترو

تبلیغات در دستگیره های مترو

به طور کلی محتواهای تبلیغاتی داخل قطار ، نسبت به دیگر رسانه ها ازنظر دفعات و زمان مشاهده برتری دارند. زمان سفرها به طور متوسط 5 الی 10 دقیقه بوده و هر مسافر روزانه حداقل یک سفر را  تجربه می کند .  از جمله رسانه های تبلیغات در مترو که در داخل قطار نصب می شوند، دستگیره هایی هستند که برای حفظ تعادل مسافرین استفاده می شود.