تبلیغات در مترو

تبلیغات در ماکت های حجمی مترو

ماکت های حجمی مدل های نزدیک به واقعیت محصولاتی هستند که  به‌طور خلاقانه و با مفهوم خاص به  جهت تبلیغات در مترو  طراحی و ساخته شده اند. این ماکت ها در معابر داخل مترو و در نقاطی که تردد مسافران بالاست نصب می شوند. به طور کلی این ماکت ها با ارائه شماتیک محصول در ماندگاری شکل و نام محصول کمک شایانی می کنند.