تبلیغات بیلبوردی

BILLBOARD ADVERTISNG

تبلیغات بیلبوردی به عنوان یکی از مهم ترین و کلیدی ترین رسانه های تبلیغاتی در سطح تبلیغات محیطی محسوب می شود. سازه های بزرگی که به طور معمول در بزرگراه ها و روی عرش های پل نصب می شوند. این سازه ها با توجه به ابعادی که دارند قابلیت مشاهده از فاصله چند صد متری را نیز دارند.